Az Egyesület

A 40 Mártír Családjainak Egyesülete hivatalosan 1997. május 31.-én születik
meg egy nyilvános okirat aláírásával Gubbio város tanácstermében Prof. Ubaldo
Corazzi polgármester jelenlétében; az okiratot Dr. Francesco Panni gubbiói
közjegyző készítette.
Az Egyesületet főleg a 40 mártír családtagjai és leszármazottaik alkotják, de
nyitott mindenki számára, aki elfogadja céljait, a társasági alapszabály
cikkelyeit és közreműködik az intézményes célok elérésében.
Az Egyesületet – az alapító tagok által elfogadott alapszabály értelmében -
egy kilenc tagból álló igazgatótanács, valamint az Elnök, akit a fenti tanács
és egy három tagból álló ellenőrző testület, mely ellenőrző, jogi és számviteli
feladatokat lát el, irányítja.
Az Egyesület egy, Dr. Francesco Panni gubbiói közjegyző által szerkesztett és
2006. október 14.-én aláírt nyilvános okirattal “Nem jövedelmező, közhasznú
szervezet”-té (ONLUS) alakult, a nem jövedelmező egyesületekről szóló
törvényeknek megfelelően módosítva alapszabályzatát.

Az Egyesületnek három fő célja van:

1. életben tartani az 1944. június 22.-én megtorló rendszabályok miatt
kivégzett 40 mártír emlékét, átadva ezt a célt a következő generációknak,
kezdeményezéseivel és megmozdulásaival terjeszteni a béke, szabadság,
igazságosság és szolidaritás eszméjé
2. ápolni és megőrizni a 40 mártír Mauzóleumát és a hozzá tartozó zöld
területet, melyek az umbriai “Történelmi és Művészeti Javak Felügyelőségének”
fennhatósága alá tartoznak, együttműködve főleg Gubbio városával és más
intézményekkel;
3. közeli kapcsolatot kialakítani más városokkal, egyesületekkel stb.,
melyeknek a szabadságért elesett mártírjaik vannak.

Az első pontra vonatkozóan, az Egyesület minden év június 22.-én megemékezést
szervez a városi közigazgatással egyetértésben és figyelmét különösen a
fiatalokra irányítja, a tanulókra, hogy jobban megismerjék a város
történelmének ezen szomorú lapját, és ezáltal a béke szeretetére neveljék a
fiatalokat. Ennek a célnak megfelelően az Egyesület már sok éve szoros
kapcsolatot tart a Gyermekek városi tanácsával, mely részt vesz és aktív részt
vállal az Egyesület összes rendezvényén.

Ami a második pontot illeti, az Egyesület megalapítása óta működésének
középpontjába állította a 40 martír Mauzóleumának és az Emlékezés kertjének,
melyet a múlt század egyik leghíresebb tájképfestője, Pietro Porcinai
tervezett, megőrzését és fenntartását.

A harmadik ponttal kapcsolatban, az Egyesület részt vesz országunk más
városainak megemlékezési ünnepségein és baráti, együttműködési kapcsolatot
alakított ki más városokkal (Marzabotto, S.Anna di Stazzema, stb.), melyek 1943
- 45 között a nácifasiszták vérontásának áldozatai lettek.

Hozzászólás nem lehetséges.